BANČANSKÁ Klára, Mgr.

ministerský rada
+420 267122584
klara.bancanska@mzp.cz