PĚKNÍK Kateřina, MSc.

ministerský rada
katerina.peknik@mzp.cz