KRÍŽOVÁ Kateřina, Mgr.

ministerský rada
+420 267123112
katerina.krizova@mzp.cz