HOCHOVÁ Kateřina, Mgr.

vrchní ministerský rada
+420 267122386
katerina.hochova@mzp.cz