KLÁPŠTĚ Jiří, Ing.

ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny
+420 267122022
jiri.klapste@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2012 – dosud Ministerstvo životního prostředí
2007 – 2012 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Vzdělání
Česká zemědělská univerzita v Praze (Fakulta lesnická a environmentální)

Università degli studi di Firenze
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – pokročilá znalost (všeobecná státní zkouška), italský jazyk – pokročilá znalost