KAPOUN Jiří, Mgr. Bc.

vrchní ministerský rada
+420 267122736
jiri.kapoun@mzp.cz