VACEK Jaroslav, Ing.

ředitel odboru výkonu státní správy IV
+420 267123411
jaroslav.vacek@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2019 – dosud Ministerstvo životního prostředí
2013 – 2019 Česká inspekce životního prostředí
2010 – 2013 Lesy s.p.
Vzdělání
Česká zemědělská univerzita v Praze (Fakulta životního prostředí)
Jazykové znalosti
Anglický jazyk, ruský jazyk