SVOBODA Jaroslav, Bc.

vedoucí oddělení finanční kontroly a zástupce ředitele odboru interního auditu a finanční kontroly
+420 267122007
jaroslav.svoboda@mzp.cz