TEJKALOVÁ Jana, Mgr. Ing.

ministerský rada
+420 267122056
jana.tejkalova@mzp.cz