POKORNÁ Jana, Bc.

ministerský rada
+420 267122715
jana.pokorna@mzp.cz