PĚKNICOVÁ Jana, Ing.

ministerský rada
+420 267122117
jana.peknicova@mzp.cz