ŠÍMA Jan, Ing.

ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
+420 267122038
jan.sima@mzp.cz