ŘEZNÍČEK Jan, Ing.

vrchní ministerský rada
+420 267122724
jan.reznicek@mzp.cz