NEJEDLÝ Jan, Ing.

vrchní ministerský rada
+420 267122242
jan.nejedly@mzp.cz