KRATOCHVÍLOVÁ Iva, Ing. et Ing.

ministerský rada
+420 267123203
iva.kratochvilova@mzp.cz