ŠALPLACHTOVÁ Eva, Mgr.

vrchní ministerský rada
+420 267122721
eva.salplachtova@mzp.cz