ADAMOVÁ Eva, JUDr. CSc.

vrchní ministerský rada
+420 267122387
eva.adamova@mzp.cz