DVORSKÁ Eliška, Mgr.

vrchní ministerský rada
+420 267122921
eliska.dvorska@mzp.cz