KNOTKOVÁ Denisa, Mgr. LL.M.

vrchní ministerský rada
+420 267122936
denisa.knotkova@mzp.cz