BAUEROVÁ Daniela, Mgr.

ministerský rada
+420 267123105
daniela.bauerova@mzp.cz