RYDVAL Daniel, Mgr.

vedoucí oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance
+420 267122617
daniel.rydval@mzp.cz