ŠMEJKALOVÁ Dagmar

odborný referent - sekretariát
+420 267122500
dagmar.smejkalova@mzp.cz