ŠVECOVÁ Blanka, JUDr.

vrchní ministerský rada
+420 267122049
blanka.svecova@mzp.cz