RADOŠOVÁ Barbora, Ing.

vedoucí oddělení monitoringu a evaluací fondů EU
barbora.radosova@mzp.cz