PAYT TOUR 2017

PAYT TOUR 2017 – Semináře MŽP k chytrým systémům odpadového hospodářství v obcích

Ministerstvo životního prostředí uspořádá v průběhu letošního dubna a května 13 seminářů k chytrým řešením pro odpadové hospodářství, zavádění systémů PAYT („Pay as you throw“ – „Zaplať, kolik vyhodíš“), „Door to door“ („Sběr ode dveří ke dveřím“) a financování projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 Prioritní osy 3 „Odpady, materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“.
Partnery akce jsou Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. a Eurocentra.

Náplň seminářů

Na seminářích (konferencích) zástupci obcí získají informace k financování projektů z odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v návaznosti na aktuální výhled odpadového hospodářství v ČR ve vazbě na projednávané strategie EU (oběhové hospodářství) a praktické příklady zavádění chytrých řešení v odpadovém hospodářství se zaměřením na systémy „Door to door“ a „PAYT“, jejichž cílem je snížit množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí. Obce jsou v aktivitách chytrých řešení odpadového hospodářství společně se svými organizacemi hlavními potenciálními žadateli o podporu z OPŽP.

Cílové skupiny
  • starostové, místostarostové, členové rad a zastupitelstev obcí,
  • pracovníci obecních úřadů,
  • zástupci krajů,
  • pracovníci obcí a krajů se zodpovědností za odpadové hospodářství a financování projektů z odpadového hospodářství,
  • zástupci technických služeb měst a obcí.
Přednášející

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR, zástupci obcí, společností poskytujících inovativní řešení pro odpadové hospodářství.

Termíny seminářů
                                                                                                                                                                             
Město Termín Místo konání Registrace
Praha18. 4. 2017 Hotel Barcelo, Na Strži 32, P4 Registrace zde.
Liberec 25. 4. 2017 Hotel centrum Babylon, Nitranská 1
Program (PDF, 295 kB)
Registrace zde.
Ústí nad Labem 27. 4. 2017 HOTEL VLADIMÍR, Masarykova 36
Program (PDF, 296 kB)
Registrace zde.
Karlovy Vary 28. 4. 2017 HOTEL THERMAL, I. P. Pavlova 2001/11
Program (PDF, 294 kB)
Registrace zde.
Plzeň 2. 5. 2017 Sněmovní sál, Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1
Program (PDF, 145 kB)
Registrace zde.
České Budějovice 3. 5. 2017 Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská třída 2306/14
Program (PDF, 146 kB)
Registrace zde.
Pardubice 4. 5. 2017 Hotel Euro Pardubice, Jiráskova 2781
Program (PDF, 146 kB)
Registrace zde.
Olomouc 15. 5. 2017 Kongresový sál Krajského úřadu, Jeremenkova 40a
Program (PDF, 146 kB)
Registrace zde.
Hradec Králové 16. 5. 2017 Hotel Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32
Program (PDF, 146 kB)
Registrace zde.
Brno 22. 5. 2017 Administrativní a školící centrum Cejl, Cejl 530/73
Program (PDF, 146 kB)
Registrace miroslava.jedlickova@mmr.cz .
Zlín 23. 5. 2017 Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651
Program (PDF, 146 kB)
Registrace Nikola.Sentlova@mmr.cz.
Ostrava 24. 5. 2017 Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8
Program (PDF, 145 kB)
Registrace magdalena.zakova@mmr.cz.
Jihlava 25. 5. 2017 EA Business hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28
Program (PDF, 146 kB)
Registrace lenka.mareckova@mmr.cz .
Organizační pokyny
  • Předpokládaná doba konání semináře 9 – 13 hod.
  • Účast na seminářích je pro registrované účastníky zdarma.
  • Přednostně budou registrováni zástupci výše uvedených cílových skupin.
  • Registrace bude probíhat prostřednictvím odkazů u každého semináře, které budeme postupně zveřejňovat.
  • Registrace bude vždy potvrzována.