Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Zlatý lihovar, rezidenční komplex

Publikováno: 12.03.2020

Informace se týká vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Zlatý lihovar, rezidenční komplex". Investorem je společnost Zlatý lihovar, a.s., zastoupená společností Kaňka + Partners s.r.o.

Stáhněte si...