Informace o vydání závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV - Ústí nad Labem

Publikováno: 27.04.2021

Informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, týkající se vydání závazného stanoviska k umístění stavby parkoviště pro stavbu "PH Park Teplice".

Stáhněte si...