Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Smyčka Depo Hostivař

Publikováno: 02.01.2020

Informace se týká podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Smyčka Depo Hostivař". Investorem je společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, zastoupená společností METROPROJEKT a.s..

Stáhněte si...