Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Smíchov City South

Publikováno: 09.03.2021

Informace se týká vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Smíchov City South". Investorem jsou společnosti Smíchov OLHR, s.r.o., Smíchov OLOW 1, s.r.o., Smíchov OLOW 2, s.r.o., Smíchov OLOE, s.r.o., Smíchov Infra, s.r.o., HROTANO CZECH, s.r.o. a Smíchov Campus s.r.o., zastoupené společností AED project, a.s.

Stáhněte si...