Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Rohan City - sekce A

Publikováno: 13.12.2021

Informace se týká vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Rohan City - sekce A". Investorem je společnost Konsorcium Rohan, s.r.o., zastoupená společností EBM Expert, s.r.o., substitučně zastoupená společností DD final s.r.o..

Stáhněte si...