Informace o podání žádosti o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ve věci navrhované stavby parkoviště v obci Rochlov

Publikováno: 26.08.2019

Stavba parkoviště o kapacitě 521 parkovacích stání v k.ú. Rochlo

Stáhněte si...