Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu "Malešice Polygrafická, Praha 10 "

Publikováno: 05.06.2019

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Malešice Polygrafická, Praha 10". Investorem je společnost Skanska Reality a.s..

Stáhněte si...