Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště pro stavbu Malešice Polygrafická, Praha 10

Informace se týká podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání podané podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Malešice Polygrafická, Praha 10" investorem Polygrafická Development s.r.o., v zastoupení paní Ladislavy Ťupové.

Stáhněte si...