Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Administrativní centrum Škoda u 11. brány

Publikováno: 11.12.2019

Informace se týká podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Administrativní centrum Škoda u 11. brány". Investorem je společnost ŠKODA AUTO a.s..

Stáhněte si...