Informace o podání žádosti o závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV - Ústí nad Labem k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro stavbu "CTPark Teplice III

Publikováno: 06.06.2021

Informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), týkající se žádosti o závazné stanovisko k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání, podané podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro stavbu "CTPark Teplice III". Investorem je společnost CTP Invest, spol. s r.o., zastoupená společností REINKA s.r.o.

Stáhněte si...