Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu "Parkovací dům areál nemocnice Mladá Boleslav"

Publikováno: 07.05.2019

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Parkovací dům areál nemocnice Mladá Boleslav". Investorem je společnost Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, v zastoupení společností CR Project s.r.o..

Stáhněte si...