Informace o podání žádosti o závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV - Ústí nad Labem k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro stavbu "PH Park Teplice

Publikováno: 09.04.2021

Informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, týkající se žádosti o závazné stanovisko k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání, podané podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro stavbu "PH Park Teplice". Investorem je společnost PH-Real a.s., zastoupená společností REINKA s.r.o.

Stáhněte si...