Oznámení návrhu plánu péče o NPP Panská skála na období 2020 – 2029

Publikováno: 31.10.2018

K návrhu plánu péče o NPP Panská skála na období 2020 – 2029 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 23. listopadu 2018 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Mapy: