Informace týkající se žádosti o závazné stanovisko k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání „Panattoni Park Cheb Jih“

Publikováno: 02.08.2017

Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v rámci stavby „Panattoni Park Cheb Jih“, k.ú. Cheb, investor Accolade CZ XXXI, s.r.o.

Stáhněte si...