Záměr "Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów" - oznámení Generálního ředitelství ochrany ochrany životního prostředí ve Varšavě (PL) o předání žalob Krajskému správnímu soudu ve Varšavě (PL)

Publikováno: 14.09.2021

MŽP tímto na žádost Generálního ředitelství ochrany životního prostředí ve Varšavě (PL) zveřejňuje na své úřední desce oznámení ze dne 16. srpna 2021, č. j. DOOŚ-WDŚZOO.420.43.2021.AB.3 o předání žalob ekologické organizace „EKO-UNIA“, Greenpeace e.V., nadace Greenpeace Polska, nadace Frank Bold, Libereckého kraje, obce Hrádek nad Nisou v České republice a Greenpeace Česká republika Krajskému správnímu soudu ve Varšavě (PL). Tyto žaloby byly uvedenými subjekty podány proti rozhodnutí Generálního ředitelství ochrany životního prostředí ve Varšavě (PL) ze dne 14. dubna 2021, č. j. DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.17.2020.AB.1, kterým byla zamítnuta odvolání těchto subjektů podaná proti rozhodnutí Regionálního ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi (PL) ze dne 23. ledna 2020, č. j.

WOOŚ.4235.1.2015.55, jímž byla přiznána okamžitá vykonatelnost rozhodnutí o environmentálních podmínkách ze dne 21. ledna 2020, č. j. WOOŚ.4235.1.2015.53 pro záměr „Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“, jež bylo vydáno týmž správním orgánem. Součástí tohoto oznámení je i informace, že účastníci řízení, jež vydání žalobami napadeného rozhodnutí předcházelo, kteří tuto žalobu nepodali, ovšem případný výsledek soudního řízení se dotýká jejich právního zájmu, mají možnost se na základě podání žádosti stát účastníky tohoto soudního řízení.

MŽP zveřejňuje toto oznámení v polském originále i v jeho českém překladu.

Stáhněte si...