Oznámení návrhu plánu péče o NPP Odlezelské jezero 2020-2028

Publikováno: 13.06.2019

Oznámení (PDF, 124 kB) návrhu plánu péče o NPP Odlezelské jezero na období 2020–2028

Návrh plánu péče:
Stáhněte si...
Přílohy:
Mapy
Stáhněte si...

(Příloha M1a – Orientační mapa s vyznačením území 1:50 000
Příloha M1b – Orientační mapa s vyznačením území 1:10 000
Příloha M1c – Orientační mapa s vyznačením území 1:10 000
Příloha M2a – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 1:5 000
Příloha M2b – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 1:5 000
Příloha M2c – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 1:5 000
Příloha M3a – Mapa nelesních dílčích ploch 1:5 000
Příloha M3b – Mapa nelesních dílčích ploch 1:5 000
Příloha M4 – Mapa lesních dílčích ploch 1:5 000
Příloha M5 – Lesnická mapa typologická 1:5 000
Příloha M6 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů
Příloha M7 – Mapa jednotlivých sesuvných ploch v ZCHÚ 1:10 000)