Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o NPP Hrdibořické rybníky 2021-2032

Publikováno: 12.11.2021

K návrhu plánu péče o NPP Hrdibořické rybníky je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 6. prosince 2021 na adresu Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 01 Praha 10. V případě zájmu o gisové vrstvy znázorňující hranice NPP a jejího ochranného pásma je možno požádat prostřednictvím e-mailu: olga.suhajkova@mzp.cz.

Oznámení (PDF, 246 kB) o zpracování plánu péče o NPP Hrdibořické rybníky 2021–2032
Plán péče
Přílohy: