Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o NPP Doupňák 2022-2031

Publikováno: 12.11.2021

K návrhu plánu péče o NPP Doupňák na období 2022-2031je možné se vyjádřt v termínu nejpozději do 6. prosince 2021 na adresu Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 01 Praha 10. V případě zájmu o gisové vrstvy znázňující hranice NPP a jejího ochranného pásma je možné požádat prostřednictvím e-mailu: olga.suhajkova@mzp.cz.

Oznámení (PDF, 245 kB) o zpracování plánu péče o NPP Doupňák 2022–2031
Plán péče
Přílohy: