Oznámení návrhu plánu péče o NPR Chlumská stráň na období 2020–2024

Publikováno: 17.06.2020

K návrhu plánu péče o NPR Chlumská stráň na období 2020–2024 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 17. července 2020 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. V případě zájmu o gisové vrstvy znázorňující hranice NPR a jejího ochranného pásma a hranice dílčích ploch je možné požádat protřednictvím e-mailu: jan.chladek@mzp.cz.

Oznámení (PDF, 197 kB) návrhu plánu péče o NPR Chlumská stráň na období 2020–2024

Plán péče:
Stáhněte si...
Přílohy:
Mapy