Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o NPP Medník

Publikováno: 17.06.2020

K oznámení o zpracování návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Medník na období 2021-2030 a záměru jeho schválení je možné se vyjádřit nejpozději v termínu uvedeném v textu oznámení do 30. června 2020, a to na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 01 Praha 10

Oznámení (PDF, 323 kB) o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Medník na období 2021-2030

Plán péče:
Stáhněte si...
Přílohy: