Oznámení návrhu Změny č. 1/2017 plánu péče o NPR Bohdanečský rybník na období 2015–2021

Publikováno: 18.12.2017

Oznámení o zpracování Změny č. 1/2017 plánu péče o NPR Bohdanečský rybník na období 2015–2021 (PDF, 198 kB)
Změna č. 1/2017 plánu péče:
Textová část:
Oznámení (PDF, 255 kB)
Přílohy:
Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich (PDF, 426 kB)