Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k označování nebezpečných odpadů

Ministerstvo životního prostředí proto doporučuje původcům odpadů, oprávněným osobám a osobám pověřeným k hodnocení nebezpečných vlastností postupovat podle stávajícího znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisech, a to až do účinnosti jeho novelizace a provedení plné adaptace právních předpisů České republiky na nařízení Komise (EU) č. 1357/2014.

Stáhněte si...