Metodické pokyny k ověřování emisí a k akreditaci

Za účelem jednotného výkladu "Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditace ověřovatelů" byl vydán soubor metodických materiálů a šablon, které jsou postupně zveřejňovány na internetových stránkách Evropské komise.

Soubor zahrnuje:

  • vysvětlující pokyny k jednotlivým článkům Nařízení (EGD I), včetně základního uživatelského návodu
  • klíčové pokyny (KGN II) ke konkrétním otázkám týkajícím se ověřování a akreditace;
  • zvláštní pokyny (GD III) k ověřování výkazů provozovatelů letadel;
  • šablony ověřovací zprávy a požadavky na výměnu informací;
  • příklady sestávající z vyplněných šablon, kontrolních seznamů či zvláštních příkladů ve vysvětlujících pokynech nebo klíčových pokynech;
  • často kladené otázky (FAQ)

V současné době je český překlad dostupný pouze pro základní vysvětlující pokyny (EGD I), které lze stáhnout z odkazu na této stránce, a šablonu ověřovací zprávy, kterou naleznete v rubrice „Monitorování, ověřování a vykazování.“

Stáhněte si...