Ověřovací zpráva

Závazná šablona ověřovací zprávy byla zpracována v souladu s čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 600/2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů.
Tuto šablonu využijí ověřovatelé pro ověření výkazů emisí ve třetím obchodovacím období 2013-2020.

Stáhněte si...