Metodický pokyn k přípravě a zpracování plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, příordní památky a jejich ochranná pásma (Aktualizovaná Osnova účinná od 1.1.2019)

Metodický pokyn je určen příslušným orgánům ochrany přírody a stanoví odpovědnost a některé povinnosti při zpracování plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma. Jako závazný podklad pro zpracování plánů péče o ně je "Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma", která je v přílohou tohoto pokynu.

Stáhněte si...